Make your own free website on Tripod.com

Het conditioneren en tentoonstellingsklaar maken van de cavia

Ludwig De Prez

 

---

Regelmatig zie ik op tentoonstellingen cavia's die niet of nauwelijks geconditioneerd zijn. Mits de nodige voorbereiding zouden deze dieren zeker een predikaat hoger scoren. Deze cavia's zijn vaak van beginnende fokkers en zij weten blijkbaar niet goed hoe ze hun dieren showklaar moeten maken. Daarom onderstaand artikel om de beginnende tentoonsteller-fokker hierover in te lichten.

Begint het eigenlijke conditioneren pas zes weken voor de tentoonstelling, dan kunnen we de maanden daarvoor toch al heel wat gaan doen. We beginnen met de selectie van de cavia. Dit kan reeds op jonge leeftijd in het nest gebeuren of anders op de leeftijd van vier à vijf weken bij het spenen van de jonge cavia's. Op deze leeftijd plaatsen we de uitgeselecteerde cavia's apart. Op deze manier kunnen ze niet met soortgenoten vechten en voorkomt men vervelende beschadigingen aan het oor.

Deze jonge cavia's worden dan dagelijks in de hand genomen en eventjes op een keurmatje geplaatst. Hierdoor gaan de dieren zich rustig gedragen bij de keuring en rennen ze later niet schichtig heen en weer over de keurtafel. Een dier dat zich op de keurtafel rustig gedraagt, gaat zich ook veel beter tonen aan de keurmeester. Ik denk hier onder andere aan opgetrokken oortjes of het aannemen van een neergedrukte houding.

Als de cavia ongeveer zes tot acht maand oud is, kan hij voor de eerste maal naar de tentoonstelling. Ongeveer zes weken voor de tentoonstelling begint men met het verwijderen van de granharen en van de anders gekleurde haren.

Wat zijn nu de granharen en hoe moet men deze verwijderen? Als men op de achterhand van de cavia de pels tussen de duim en de wijsvinger klemt, ziet men langere haren boven de andere uitsteken. Dit zijn de granharen. Bij de gladharige, de gekruinde en de satijnen moeten deze zoveel mogelijk worden verwijderd. Men neemt de cavia op de schoot. Men maakt duim en wijsvinger iets vochtig en neemt een klein laagje haren tusen de vingers en, door de duim en de wijsvinger licht over elkaar heen te wrijven, wrijft men de granharen eruit. Alleen het "rijpe" haar moet worden verwijderd. Werk dus niet constant op dezelfde plaats, anders ontstaat een kale vlek. De granharen komen op het gehele lichaam voor, dus niet enkel verwijderen op de achterhand maar ook op de schoft, de schouders en beide zijden bijwerken. Ook bij teddy's komen granharen voor die zoveel als mogelijk moeten worden verwijderd.

Om de anders gekleurde haren te verwijderen gaat men als volgt te werk. Men strijkt voorzichtig de haren tegen de groeirichting in. Zo ziet men beter de anders gekleurde haren en trekt deze voorzichtig één voor één uit, eventueel met een pincet.

Beide handelingen nu regelmatig herhalen tot de tentoonstelling eraan komt. Vooral het verwijderen van de granharen gebeurt niet in één dag tijd.

Dan volgt het wassen van de cavia. De cavia wordt in een teiltje of emmer met lauwwarm water geplaatst en goed nat gemaakt. Bij de beren wordt eerst de vetklier gewassen. Ikzelf doe hiervoor een druppel afwasproduct (dreft) op de vetklier en masseer deze goed in. dan spoel ik de cavia af onder de kraan met lauwwarm water en begin ik de eigenlijke wasbeurt. Daartoe breng ik shampoo verdund met water aan (25 % shampoo en 75 % water) op het natte lichaam van de cavia. Men masseert de shampoo op het ganse lichaam in, ook de buik krijgt een beurt. Dan de cavia zeer goed afspoelen onder de kraan met lauwwarm water en zorgen dat alle shampooresten verwijderd zijn. Eventueel wordt de cavia dan nog in een emmer met een product tegen schurft (bodip of neguvon) geplaatst. Dan de cavia goed droogwrijven met een handdoek en eventueel verder drogen met de haardroger.

Gladharige, gekruinde, borstelharige en satijnen was ik een tiental dagen voor de tentoonstelling. Langharige en shelty's worden de dag van de inkorving gewassen en krijgen een crèmespoeling. Teddy's was ik persoonlijk de dag van de inkorving; men verliest dan wel een deel van de stugheid van de pels maar deze wint wel aan veerkracht. Wast men ze tocht enkele dagen op voorhand, dan krijgt de pels zijn originele stugheid terug maar heeft men wat verlies aan veerkracht.

Tenslotte ga ik de dag van de inkorving de nagels knippen en de oren en de voetzolen reinigen. Nagels knippen gebeurt met een gewone nagelknipper of met een nagelknipper die men bij honden of katten gebruikt. Bij jonge cavia's enkel de uiterste puntjes van de nagels knippen. Bij oudere cavia's worden de nagels op de juiste lengte terug geknipt. Knipt men per ongeluk in het "leven", dan kan men de nagel dichtschroeienmet een in een vlam verhitte schroevendraaier.

De oren en de voetzolen reinig ik met een propje in "eau de cologne" gedrenkte watten. Simpelweg met het propje watten de buitenkant van de oren reinigen, alsook de voetzolen. Dit ontvet heel goed en geeft een mooie glans aan oren en voetzolen. Ook de oorpleister blijft hierdoor goed vastplakken op het oor.

Ik hoop dat ik de beginnend fokker hiermede van dienst geweest ben en wens hem heel veel succes toe op zijn toekomstige tentoonstellingen.

---

Terug naar de caviapagina