Make your own free website on Tripod.com

De structuur van onze organisatie

 

De herstructurering van de organisatie werd doorgevoerd in 1992. Ze ziet er sindsdien als volgt uit:

1 . Fokkers van neerhofdieren

In 1992 telden we 2026 geregistreerde liefhebbers fokkers in het werkgebied van het Vlaams verbond. Deze zijn houders van een "fokkerskaart". Neerhofdieren zijn: Duiven, Hoenders, Konijnen, Cavia's, Park- en Watervogels. De fokkers zijn aangesloten als lid bij een of meerdere verenigingen van hun keuze.

2 . Verenigingen van fokkers van neerhofdieren

In 1992 tellen we 91 verenigingen van fokkers van neerhofdieren in het werkgebied van het Vlaams verbond. De verenigingen zijn de basiscellen van de georganiseerde liefhebberij. De verenigingen behartigen de belangen van de fokkers van een of meerdere diergroepen of rassen. De leden van de vereniging verkiezen een bestuur.

3. Provinciaal verbond van fokkers van neerhofdieren

Er zijn vijf provinciale verbonden: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen. Aangesloten leden zijn de verenigingen binnen het werkgebied van het provinciaal verbond.

De bestuursorganen zijn:

De raad van beheer richt provinciale adviescommissies in per diergroep: Duiven, Hoenders, Konijnen, Park- en Watervogels. Een afgevaardigde per vereniging maakt er deel van uit.

4 . Vlaams interprovinciaal verbond vzw

Is het overkoepelend orgaan van de Vlaamse provinciale verbonden.

De bestuursorganen zijn:

   1. De algemene vergadering: bestaande uit vijf afgevaardigden per provinciaal verbond. (5X5=25 effectieve leden van de vzw).
   2. De raad van beheer: bestaande uit drie afgevaardigden per provinciaal verbond verkozen uit de leden van de algemene vergadering. (3X5=15 leden).

De vzw Vlaams interprovinciaal verbond werd opgericht op 6 april 1992 door een vergadering bestaande uit vijf afgevardigden per provinciaal verbond.

De afgevaardigden in de algemene vergadering worden aangeduid door de raden van beheer van de provinciale verbonden alsook de leden van de raad van beheer uit de leden van de algemene vergadering van het Vlams verbond. De afgevaardigden bij het Vlaams verbond dienen lid te zijn van de raad van beheer van het provinciaal verbond.

De voornaamste opdrachten van het Vlaams verbond vzw zijn:

   1. Coordinatie van alle activiteiten van de provinciale verbonden.
   2. De selectie van erkende neerhofdieren.
   3. Alle problemen in verband met de neerhofdieren en hun fokkers proberen behandelen.
   4. Verdedigen van de belangen van leden fokkers en hun verenigingen.
   5. Toezicht op de provinciale wedstrijden van neerhofdieren.
   6. Het behoud van rassen die met uitsterven bedreigd zijn.
   7. De oprichting van technische commissies.
   8. De vorming van, en de inrichting van examens voor officiŽle keurmeesters.
   9. Het organiseren van een keurmeestersdag.
   10. De uitgave van een officieel tijdschrift.
   11. De strijd tegen fraude, misbruiken, tekorten...
   12. Deelname aan de activiteiten van de Landsbond.

De Vlaamse technische commissies bestaan uit vijf leden: een afgevaardigde per diergroep per provinciaal verbond. (1X5=5).

5 . De Landsbond vzw

De Landbond vzw is het overkoepelend orgaan van de twee interprovinciale verbonden: het Vlaams en het Waals verbond. De Landsbond werd opgericht op 27/06/1992.

De bestuursorganen zijn:

    1. De algemene vergadering: bestaande uit twee afgevaardigden per provinciaal verbond. (2X10=20 effectieve leden van de vzw). Deze worden aangeduid via de provinciale verbonden door het interprovinciaal verbond.
    2. De raad van beheer: bestaande uit een afgevaardigde per provinciaal verbond. (1X10=10 leden van de raad van beheer).

De voornaamste opdrachten van de Landsbond vzw zijn:

    1. Coordinatie en aanmoediging van de interprovinciale verbonden.
    2. Het organiseren van nationale wedstrijden van neerhofdieren.
    3. Het maken van standaarden van de erkende rassen.
    4. Het inrichten van standaardcommissies.
    5. De verdeling van de ringen en de merkkaarten.
    6. Arbitrage bij klachtenn, geschillen, sancties...
    7. Betrekkingen met het Ministerie van Landbouw.
    8. Internationale betrekkingen.

De nationale standaardcommissies bestaan per diergroep uit tien leden, aangeduid door de raad van beheer van de Landsbond.

 

Opgemaakt door Frans Truyen, secretaris, in 1992

Koninklijk Besluit: 21/02/1992. Statuten Vlaams verbond vzw: Belgisch Staatsblad: 21/05/1992.

Erkenning van het Vlaams verbond vzw: Ministerieel Besluit: 02/09/1992. Belgisch Staatsblad: 24/09/1992.

Website construction by Eddy, who can be Emailed at: eddy.van.hoorebeke@skynet.be