Make your own free website on Tripod.com

Over Onze Organisatie

Sekretariaat: TRUYEN Frans, Herentalsebaan 60, 2980 ZOERSEL telefoon: 03/3120148

*   De structuur van onze organisatie

*   Clubs en verenigingen

*   Het keurmeesterkorps

*   Nuttige adressen,

*   Publicaties,

,

Website construction by Eddy, who can be Emailed at: